องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]86
2 ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่๖๖) [ 22 มี.ค. 2565 ]81
3 แผนบุคลากรประจำปี2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]131
4 แผนสร้างความผาสุข ปี2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]114
5 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]54
6 ประชาสัมพันธ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ม.ค. 2565 ]104
7 แผนบุคลากรประจำปี2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]102
8 ประชาสัมพันธ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ม.ค. 2565 ]98
9 ประชาสัมพันธ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ม.ค. 2565 ]96
10 จดหมายข่าว 65 [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
11 ประกาศเรื่องชำระภาษีปี2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]41
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 12 ต.ค. 2564 ]43
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ต.ค. 2564 ]100
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]94
15 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 1 ก.ย. 2564 ]100
16 ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]43
17 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วง1- ช่วงที่ 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]100
18 แจ้งการโอนเงินเบี้ยผูู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ดอนดั่ง [ 22 เม.ย. 2564 ]96
19 ประชาสัมพันธ์ข่าว จาก สคบ. นัดโอนแต่ไม่รับโอน [ 25 ม.ค. 2564 ]111
20 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 11 ม.ค. 2564 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13