องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]38
2 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]15
3 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]17
4 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 14 มี.ค. 2565 ]17
5 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]58
6 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566แผนภูมิ [ 22 ก.พ. 2565 ]55
7 แผนอัตรากำลัง [ 22 ก.พ. 2565 ]44
8 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]39
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 19 ต.ค. 2563 ]54
10 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ [ 19 ต.ค. 2563 ]52
11 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ก.ค. 2561 ]53
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]48
13 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]53
14 แผนบริหารความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2560 ]49
15 รายงานการประชุมแผนอัตรากำลัง 3ปี [ 3 ก.ค. 2555 ]54
16 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 9 มี.ค. 2555 ]54
17 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 9 มี.ค. 2555 ]49
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 ก.ค. 2553 ]57
19 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี [ 22 ก.ค. 2553 ]56
20 แบบประเมินความพึงพอใจสวัสดิการของบุคลากร [ 30 พ.ย. 542 ]48