องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วง1- ช่วงที่ 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]
2 แจ้งการโอนเงินเบี้ยผูู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ดอนดั่ง [ 22 เม.ย. 2564 ]
3 ประชาสัมพันธ์ข่าว จาก สคบ. นัดโอนแต่ไม่รับโอน [ 25 ม.ค. 2564 ]
4 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
5 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
6 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนและการจัดทำคู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล [ 18 ธ.ค. 2563 ]
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการ [ 10 พ.ย. 2563 ]
8 ประกาศเรื่องชำระภาษีปี2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
9 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ต.ค. 2563 ]
10 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23