องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ข่าว จาก สคบ. นัดโอนแต่ไม่รับโอน [ 25 ม.ค. 2564 ]
2 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
3 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
4 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนและการจัดทำคู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล [ 18 ธ.ค. 2563 ]
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการ [ 10 พ.ย. 2563 ]
6 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ต.ค. 2563 ]
7 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]
8 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ก.ย. 2563 ]
10 ประชาสัมพันธ์บทความ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ก.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22