องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 19 ต.ค. 2563 ]
2 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ [ 19 ต.ค. 2563 ]
3 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ก.ค. 2561 ]
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]
5 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]
6 แผนบริหารความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2560 ]
7 รายงานการประชุมแผนอัตรากำลัง 3ปี [ 3 ก.ค. 2555 ]
8 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 9 มี.ค. 2555 ]
9 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 9 มี.ค. 2555 ]
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 ก.ค. 2553 ]
 
หน้า 1|2