องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน ผก 2701 จำนวน 2 รายการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) รหัส 480-61-0024 จำนวน 1 รายการ [ 7 มิ.ย. 2565 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2565 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท นานายสุพี-นานายสมเกียรติและนานายนิคม-นาพ่อหวี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 2 มิ.ย. 2565 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนบ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2565 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ [ 17 พ.ค. 2565 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโต่น มูลไธสง ไปวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 6 พ.ค. 2565 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 6 พ.ค. 2565 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 [ 4 เม.ย. 2565 ]24
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 4 เม.ย. 2565 ]26
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 31 มี.ค. 2565 ]30
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าคลองหนองโดน บ้าหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 31 มี.ค. 2565 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9