องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 22 ก.พ. 2565 ]39
2 งานสารบัญ [ 22 ก.พ. 2565 ]39
3 คู่มือการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.พ. 2565 ]34
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงานสภาตำบล [ 22 ก.พ. 2565 ]38
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]56
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]56
7 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]53
8 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]57
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]58
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]55
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]58
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]55
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]54
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]55
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]51
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]52
17 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]51