องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]
4 แผนพัฒฯาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]