องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5