องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 15 ต.ค. 2555 ]