องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ