วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการต่อเติมห้องทำงานกองคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งนางรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ในการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งนางรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ในการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง