วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังยุง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหนองแวงน้อย หมู่่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลดอนดั่งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลัง 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง