วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน ผก 2701ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง