วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน ผก 2701ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง