วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 btu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 btu จำนวน 2 เครื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75x180 ซม. จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง