วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฏิบัติงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียมขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 2.71 เมตร พร้อมประตู 1ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฏิบัติงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียมขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 3.11 เมตร พร้อมประตู 1ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารปร.4และปร.5 เพื่อใช้ประกอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ หลังสวิงปรับสูงต่ำโช๊คแก๊ส ขาไฟเบอร์ ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังพีวีซีหรือผ้าฝ้าย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ หลังสวิงปรับสูงต่ำโช๊คแก๊ส ขาไฟเบอร์ ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังพีวีซีหรือผ้าฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง