วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นทางสัญจรข้ามลำห้วย โดยทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร บ้านหินแร่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างวัดโนนรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายสนั่น บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูหนองกอบง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อยตอนบน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฎิบัติงาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียม ขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 5.82 เมตร พร้อมประตู 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง