วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในตำบลดอนดั่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1000 VA 500 Watt จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบสองบาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 btu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง