วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางอีซูซุ ทะเบียน กท 1662 รหัส 001-49-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยทำการเทคอนกรีตขยายผิวจราจรสองข้างทาง บ้านหินแร่หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการคันดินกั้นน้ำโคกหมาจอก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง