วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง รวม 10 หน่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายจากโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองวัดป่า ตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายจากถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่ไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม ตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน 1 โครงการ
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางอีซูซุ ทะเบียน กท 1662 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง