วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีนวล ไปนานางเย็น มอไธสง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 7 เครื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง