วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนัดปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-63-0031 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และปิดภาคเรียนที่ 1-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสำนักสงฆ์หลวงพ่อสำลีไปบ้านหนองแวงน้อย บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง