วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,จดทะเบียนโดเมนเนม,สำรองข้อมูลใน sever เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงไม้อัด ขนาด 244x202 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากบ้านแม่กนกวรรณ ถึงนาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางอีซูซุ ทะเบียน กท 1662 รหัส 001-49-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง