วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม วัดระยะทาง 9,999.99 เมตร สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน ผห 569 ขอนแก่น รหัส 001-63-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน ผห 569 ขอนแก่น รหัส 001-63-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง